Hungarian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Used when describing a trend in a graph
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Used when describing a trend in a graph
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Used when a graph levels out
V obrázku je obsažen(a)...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Used when describing a picture
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Tvar grafu ukazuje, že...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Used as text below a diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Used as text below a diagram
Diagram... zkoumá...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Used as text below a diagram
Diagram... znázorňuje
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Used as text below a diagram