Korean | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Used when describing a trend in a graph
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Used when describing a trend in a graph
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Used when a graph levels out
V obrázku je obsažen(a)...
이 그림 속에는 ...
Used when describing a picture
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Tvar grafu ukazuje, že...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Used when a future trend in a graph can be assumed
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
...를 나타내는 표
Used as text below a diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
...을 보여주는 표
Used as text below a diagram
Diagram... zkoumá...
...을 관찰한 표
Used as text below a diagram
Diagram... znázorňuje
...을 보여주는 표
Used as text below a diagram