Russian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Used when describing a trend in a graph
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Used when describing a trend in a graph
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Графики изображают прямую на уровне...
Used when a graph levels out
V obrázku je obsažen(a)...
На рисунке мы можем увидеть...
Used when describing a picture
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Tvar grafu ukazuje, že...
Форма графика показывает, что...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... обозначает
Used as text below a diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... обозначает
Used as text below a diagram
Diagram... zkoumá...
Диаграмма... рассматривает...
Used as text below a diagram
Diagram... znázorňuje
Диаграмма... изображает...
Used as text below a diagram