Spanish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Used when describing a trend in a graph
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Used when describing a trend in a graph
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Used when a graph levels out
Billedet indeholder...
Dentro de la figura se encuentra...
Used when describing a picture
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Grafens facon demonstrerer at...
La forma del gráfico demuestra que...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur... repræsenterer...
La figura... representa...
Used as text below a diagram
Figur... viser...
La figura... muestra...
Used as text below a diagram
Diagram... undersøger...
El diagrama... analiza...
Used as text below a diagram
Diagram... skildrer...
El diagrama... representa...
Used as text below a diagram