Japanese | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Used when describing a trend in a graph
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Used when describing a trend in a graph
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Used when a graph levels out
De afbeelding bevat ...
画像は・・・・を含んでいる。
Used when describing a picture
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Used when a future trend in a graph can be assumed
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Afbeelding ... geeft ... weer.
図・・・・は・・・・を表しています。
Used as text below a diagram
Afbeelding ... toont ...
図・・・・は・・・・を表している。
Used as text below a diagram
Diagram ... onderzoekt ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Used as text below a diagram
Diagram ... beschrijft ...
図・・・・は・・・・を示している。
Used as text below a diagram