Polish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Used when describing a trend in a graph
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Used when describing a trend in a graph
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Used when a graph levels out
De afbeelding bevat ...
Rysunek zawiera...
Used when describing a picture
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Afbeelding ... geeft ... weer.
Rysunek... przedstawia...
Used as text below a diagram
Afbeelding ... toont ...
Rysunek... pokazuje...
Used as text below a diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram...bada...
Used as text below a diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... zobrazowuje...
Used as text below a diagram