Romanian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Used when describing a trend in a graph
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Used when describing a trend in a graph
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Used when a graph levels out
De afbeelding bevat ...
Această imagine conţine...
Used when describing a picture
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Forma graficului demonstrează că...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figura...reprezintă...
Used as text below a diagram
Afbeelding ... toont ...
Figura...arătând...
Used as text below a diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagrama...exprimând...
Used as text below a diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagrama...reprezentând...
Used as text below a diagram