Russian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Used when describing a trend in a graph
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Used when describing a trend in a graph
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Графики изображают прямую на уровне...
Used when a graph levels out
De afbeelding bevat ...
На рисунке мы можем увидеть...
Used when describing a picture
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Форма графика показывает, что...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Afbeelding ... geeft ... weer.
... обозначает
Used as text below a diagram
Afbeelding ... toont ...
... обозначает
Used as text below a diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Диаграмма... рассматривает...
Used as text below a diagram
Diagram ... beschrijft ...
Диаграмма... изображает...
Used as text below a diagram