Chinese | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Used when describing a trend in a graph
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Used when describing a trend in a graph
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示在...水平下保持稳定
Used when a graph levels out
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Used when describing a picture
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
图表表明...,因此得出...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Kuvaajan muoto näyttää, että...
图表的变化表明...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Used as text below a diagram
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Used as text below a diagram
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Used as text below a diagram
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Used as text below a diagram