French | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Used when describing a trend in a graph
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Used when describing a trend in a graph
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Used when a graph levels out
Tässä kuvassa näkyy...
L'image contient...
Used when describing a picture
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La forme du graphique démontre que...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja voi siten ennustaa...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Kaavio ... edustaa...
Figure...représentant...
Used as text below a diagram
Kuva ... näyttää...
Figure...montrant...
Used as text below a diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramme...examinant...
Used as text below a diagram
Kaavio ... esittää...
Diagramme...indiquant...
Used as text below a diagram