Greek | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Used when describing a trend in a graph
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Used when describing a trend in a graph
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Used when a graph levels out
Tässä kuvassa näkyy...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Used when describing a picture
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Kaavio ... edustaa...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Used as text below a diagram
Kuva ... näyttää...
Το σχήμα... δείχνει...
Used as text below a diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Used as text below a diagram
Kaavio ... esittää...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Used as text below a diagram