Russian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Used when describing a trend in a graph
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Used when describing a trend in a graph
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Графики изображают прямую на уровне...
Used when a graph levels out
Tässä kuvassa näkyy...
На рисунке мы можем увидеть...
Used when describing a picture
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Форма графика показывает, что...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Kaavio ... edustaa...
... обозначает
Used as text below a diagram
Kuva ... näyttää...
... обозначает
Used as text below a diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Диаграмма... рассматривает...
Used as text below a diagram
Kaavio ... esittää...
Диаграмма... изображает...
Used as text below a diagram