Turkish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Used when describing a trend in a graph
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Used when describing a trend in a graph
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Used when a graph levels out
Tässä kuvassa näkyy...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Used when describing a picture
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Used when a future trend in a graph can be assumed
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Kaavio ... edustaa...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Used as text below a diagram
Kuva ... näyttää...
... figürü ...'i gösteriyor.
Used as text below a diagram
Kaavio ... tarkastelee...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Used as text below a diagram
Kaavio ... esittää...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Used as text below a diagram