Finnish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Used when describing a trend in a graph
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Used when describing a trend in a graph
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Used when a graph levels out
L'image contient...
Tässä kuvassa näkyy...
Used when describing a picture
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figure...représentant...
Kaavio ... edustaa...
Used as text below a diagram
Figure...montrant...
Kuva ... näyttää...
Used as text below a diagram
Diagramme...examinant...
Kaavio ... tarkastelee...
Used as text below a diagram
Diagramme...indiquant...
Kaavio ... esittää...
Used as text below a diagram