Czech | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Used when describing a trend in a graph
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Used when describing a trend in a graph
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Used when a graph levels out
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
V obrázku je obsažen(a)...
Used when describing a picture
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Tvar grafu ukazuje, že...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Used as text below a diagram
Το σχήμα... δείχνει...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Used as text below a diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram... zkoumá...
Used as text below a diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... znázorňuje
Used as text below a diagram