Swedish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Used when describing a trend in a graph
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Used when describing a trend in a graph
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Used when a graph levels out
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bilden visar ...
Used when describing a picture
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Formen på diagrammet visar på att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur ... respresenterar ...
Used as text below a diagram
Το σχήμα... δείχνει...
Figur ... visar ...
Used as text below a diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... undersöker ...
Used as text below a diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... skildrar ...
Used as text below a diagram