Dutch | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Used when describing a trend in a graph
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Used when describing a trend in a graph
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Used when a graph levels out
इस चित्र में दिखाई देता है...
De afbeelding bevat ...
Used when describing a picture
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Used when a future trend in a graph can be assumed
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

आकार... ...का वर्णन करता है.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Used as text below a diagram
यह आकार ...दिखाता है.
Afbeelding ... toont ...
Used as text below a diagram
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... onderzoekt ...
Used as text below a diagram
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... beschrijft ...
Used as text below a diagram