Czech | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Used when describing a trend in a graph
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Used when describing a trend in a graph
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Used when a graph levels out
Ezen belül a kép tartalmaz ...
V obrázku je obsažen(a)...
Used when describing a picture
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Used as text below a diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Used as text below a diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram... zkoumá...
Used as text below a diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... znázorňuje
Used as text below a diagram