Finnish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Used when describing a trend in a graph
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Used when describing a trend in a graph
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Used when a graph levels out
画像は・・・・を含んでいる。
Tässä kuvassa näkyy...
Used when describing a picture
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Used when a future trend in a graph can be assumed
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavio ... edustaa...
Used as text below a diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Kuva ... näyttää...
Used as text below a diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavio ... tarkastelee...
Used as text below a diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavio ... esittää...
Used as text below a diagram