Czech | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Used when describing a trend in a graph
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Used when describing a trend in a graph
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Used when a graph levels out
이 그림 속에는 ...
V obrázku je obsažen(a)...
Used when describing a picture
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Tvar grafu ukazuje, že...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Used when a future trend in a graph can be assumed
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

...를 나타내는 표
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Used as text below a diagram
...을 보여주는 표
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Used as text below a diagram
...을 관찰한 표
Diagram... zkoumá...
Used as text below a diagram
...을 보여주는 표
Diagram... znázorňuje
Used as text below a diagram