Turkish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Used when describing a trend in a graph
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Used when describing a trend in a graph
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Used when a graph levels out
이 그림 속에는 ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Used when describing a picture
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Used when a future trend in a graph can be assumed
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

...를 나타내는 표
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Used as text below a diagram
...을 보여주는 표
... figürü ...'i gösteriyor.
Used as text below a diagram
...을 관찰한 표
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Used as text below a diagram
...을 보여주는 표
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Used as text below a diagram