Arabic | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
تحتوي الصورةُ على...
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
الشكل... يمثل...
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
الشكل... يبيّن...
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Used as text below a diagram