Czech | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
V obrázku je obsažen(a)...
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tvar grafu ukazuje, že...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
Diagram... zkoumá...
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
Diagram... znázorňuje
Used as text below a diagram