Greek | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
Το σχήμα... δείχνει...
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Used as text below a diagram