Hungarian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Used as text below a diagram