Japanese | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
画像は・・・・を含んでいる。
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
図・・・・は・・・・を表しています。
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
図・・・・は・・・・を説明している。
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
図・・・・は・・・・を示している。
Used as text below a diagram