Portuguese | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
A figura contém...
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
A forma do diagrama demonstra que...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
Figura...representando...
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
Figura...mostrando...
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
Diagrama...examinando...
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...representando...
Used as text below a diagram