Romanian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
Această imagine conţine...
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
Forma graficului demonstrează că...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
Figura...reprezintă...
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
Figura...arătând...
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
Diagrama...exprimând...
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...reprezentând...
Used as text below a diagram