Dutch | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Used when describing a trend in a graph
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Used when describing a trend in a graph
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Used when a graph levels out
A figura contém...
De afbeelding bevat ...
Used when describing a picture
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
A forma do diagrama demonstra que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Used when a future trend in a graph can be assumed
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figura...representando...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Used as text below a diagram
Figura...mostrando...
Afbeelding ... toont ...
Used as text below a diagram
Diagrama...examinando...
Diagram ... onderzoekt ...
Used as text below a diagram
Diagrama...representando...
Diagram ... beschrijft ...
Used as text below a diagram