Finnish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Used when describing a trend in a graph
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Used when describing a trend in a graph
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Used when a graph levels out
A figura contém...
Tässä kuvassa näkyy...
Used when describing a picture
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
A forma do diagrama demonstra que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Used when a future trend in a graph can be assumed
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figura...representando...
Kaavio ... edustaa...
Used as text below a diagram
Figura...mostrando...
Kuva ... näyttää...
Used as text below a diagram
Diagrama...examinando...
Kaavio ... tarkastelee...
Used as text below a diagram
Diagrama...representando...
Kaavio ... esittää...
Used as text below a diagram