Swedish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Used when describing a trend in a graph
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Used when describing a trend in a graph
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Used when a graph levels out
A figura contém...
Bilden visar ...
Used when describing a picture
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
A forma do diagrama demonstra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figura...representando...
Figur ... respresenterar ...
Used as text below a diagram
Figura...mostrando...
Figur ... visar ...
Used as text below a diagram
Diagrama...examinando...
Diagram ... undersöker ...
Used as text below a diagram
Diagrama...representando...
Diagram ... skildrar ...
Used as text below a diagram