Dutch | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Used when describing a trend in a graph
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Used when describing a trend in a graph
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Used when a graph levels out
Această imagine conţine...
De afbeelding bevat ...
Used when describing a picture
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Forma graficului demonstrează că...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Used when a future trend in a graph can be assumed
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figura...reprezintă...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Used as text below a diagram
Figura...arătând...
Afbeelding ... toont ...
Used as text below a diagram
Diagrama...exprimând...
Diagram ... onderzoekt ...
Used as text below a diagram
Diagrama...reprezentând...
Diagram ... beschrijft ...
Used as text below a diagram