German | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Used when describing a trend in a graph
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Used when describing a trend in a graph
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Used when a graph levels out
Această imagine conţine...
Im Bild ist ... enthalten...
Used when describing a picture
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Forma graficului demonstrează că...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figura...reprezintă...
Abbildung ... stellt ... dar.
Used as text below a diagram
Figura...arătând...
Abbildung ... zeigt ...
Used as text below a diagram
Diagrama...exprimând...
Diagramm ... untersucht...
Used as text below a diagram
Diagrama...reprezentând...
Diagramm ... beschreibt...
Used as text below a diagram