Finnish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Used when describing a trend in a graph
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Used when describing a trend in a graph
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Used when a graph levels out
На рисунке мы можем увидеть...
Tässä kuvassa näkyy...
Used when describing a picture
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

... обозначает
Kaavio ... edustaa...
Used as text below a diagram
... обозначает
Kuva ... näyttää...
Used as text below a diagram
Диаграмма... рассматривает...
Kaavio ... tarkastelee...
Used as text below a diagram
Диаграмма... изображает...
Kaavio ... esittää...
Used as text below a diagram