Swedish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Used when describing a trend in a graph
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Used when describing a trend in a graph
Графики изображают прямую на уровне...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Used when a graph levels out
На рисунке мы можем увидеть...
Bilden visar ...
Used when describing a picture
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Форма графика показывает, что...
Formen på diagrammet visar på att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

... обозначает
Figur ... respresenterar ...
Used as text below a diagram
... обозначает
Figur ... visar ...
Used as text below a diagram
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... undersöker ...
Used as text below a diagram
Диаграмма... изображает...
Diagram ... skildrar ...
Used as text below a diagram