Czech | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Used when describing a trend in a graph
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Used when describing a trend in a graph
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Used when a graph levels out
Bilden visar ...
V obrázku je obsažen(a)...
Used when describing a picture
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Formen på diagrammet visar på att ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur ... respresenterar ...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Used as text below a diagram
Figur ... visar ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Used as text below a diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagram... zkoumá...
Used as text below a diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagram... znázorňuje
Used as text below a diagram