Hindi | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Used when describing a trend in a graph
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Used when describing a trend in a graph
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Used when a graph levels out
Bilden visar ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Used when describing a picture
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Formen på diagrammet visar på att ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur ... respresenterar ...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Used as text below a diagram
Figur ... visar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Used as text below a diagram
Diagram ... undersöker ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Used as text below a diagram
Diagram ... skildrar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Used as text below a diagram