Hungarian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Used when describing a trend in a graph
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Used when describing a trend in a graph
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Used when a graph levels out
Bilden visar ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Used when describing a picture
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Formen på diagrammet visar på att ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur ... respresenterar ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Used as text below a diagram
Figur ... visar ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Used as text below a diagram
Diagram ... undersöker ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Used as text below a diagram
Diagram ... skildrar ...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Used as text below a diagram