Japanese | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Used when describing a trend in a graph
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Used when describing a trend in a graph
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Used when a graph levels out
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Used when describing a picture
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Used as text below a diagram
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Used as text below a diagram
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Used as text below a diagram
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Used as text below a diagram