Polish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Used when describing a trend in a graph
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Used when describing a trend in a graph
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Used when a graph levels out
Bilden visar ...
Rysunek zawiera...
Used when describing a picture
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Formen på diagrammet visar på att ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur ... respresenterar ...
Rysunek... przedstawia...
Used as text below a diagram
Figur ... visar ...
Rysunek... pokazuje...
Used as text below a diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagram...bada...
Used as text below a diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagram... zobrazowuje...
Used as text below a diagram