Thai | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Used when describing a trend in a graph
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Used when describing a trend in a graph
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Used when a graph levels out
Bilden visar ...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Used when describing a picture
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Formen på diagrammet visar på att ...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur ... respresenterar ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Used as text below a diagram
Figur ... visar ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Used as text below a diagram
Diagram ... undersöker ...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Used as text below a diagram
Diagram ... skildrar ...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Used as text below a diagram