Turkish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Used when describing a trend in a graph
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Used when describing a trend in a graph
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Used when a graph levels out
Bilden visar ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Used when describing a picture
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur ... respresenterar ...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Used as text below a diagram
Figur ... visar ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Used as text below a diagram
Diagram ... undersöker ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Used as text below a diagram
Diagram ... skildrar ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Used as text below a diagram