Polish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Used when describing a trend in a graph
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Used when describing a trend in a graph
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Used when a graph levels out
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Rysunek zawiera...
Used when describing a picture
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Z kształtu wykresu wynika, że...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Used when a future trend in a graph can be assumed
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... przedstawia...
Used as text below a diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... pokazuje...
Used as text below a diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram...bada...
Used as text below a diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... zobrazowuje...
Used as text below a diagram