Finnish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Used when describing a trend in a graph
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Used when describing a trend in a graph
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Used when a graph levels out
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Tässä kuvassa näkyy...
Used when describing a picture
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavio ... edustaa...
Used as text below a diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
Kuva ... näyttää...
Used as text below a diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavio ... tarkastelee...
Used as text below a diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavio ... esittää...
Used as text below a diagram