Hungarian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

一般来说,我同意...,因为...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Used when in general agreement with someone else's point of view
人们较倾向于同意...,因为...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Used when in general agreement with someone else's point of view
我能理解他/她的观点。
Értem, amit mond.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
我完全同意...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
我完全赞同...的观点。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

总的来说,我不同意...,因为...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
人们较倾向于不同意...,因为...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
我明白他的意思,但是完全不同意。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
我强烈不同意...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
我坚决反对...的观点
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

就...方面,...和...相似/不同
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
和...比,...表明...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Used when wanting to emphasize the difference between two things
对比...,...是...
....-val/vel ellentétben, a .......
Used when wanting to emphasize the difference between two things
在...方面,...和...是相似的
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
在...方面,...和...不同
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
第一...,与此对比,第二...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
...和...的一个不同点是...,而...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

我想说的是...
Azt mondanám, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
对我来说,它像是...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
在我看来...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
我认为...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
我的观点是...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Used to give a personal opinion
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Used when wanting to list many reasons for something
我相信...,因为...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

现在让我们分析/转到/研究...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Used when changing subject and to start a new paragraph
...清楚了,让我们把注意力转到...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Used when adding important information to an already developed argument
诚然...,但是...
Hozzátéve ...., de ....
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...是对的,但是事实上...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
诚然...,但是...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
相反...
Ezzel ellentétben ....
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
一方面...
Másrészt viszont ....
Used to introduce one side of an argument
另一方面...
Másrészt ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
尽管...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
尽管...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
从科学/历史角度讲...
Tudományosan/történelmileg ...
Used when referring to science or past events in history
附带说一句...
Mellékesen....
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
此外...
Továbbá ....
Used when developing a point to a high analytical level