Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

一般来说,我同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
人们较倾向于同意...,因为...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
我能理解他/她的观点。
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
我完全同意...
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
我完全赞同...的观点。
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

总的来说,我不同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
人们较倾向于不同意...,因为...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
我明白他的意思,但是完全不同意。
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
我强烈不同意...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
我坚决反对...的观点
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

就...方面,...和...相似/不同
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
和...比,...表明...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
对比...,...是...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
在...方面,...和...是相似的
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
在...方面,...和...不同
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
第一...,与此对比,第二...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
...和...的一个不同点是...,而...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

我想说的是...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
对我来说,它像是...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
在我看来...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
我认为...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
我的观点是...
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
我相信...,因为...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

现在让我们分析/转到/研究...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
...清楚了,让我们把注意力转到...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
诚然...,但是...
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...是对的,但是事实上...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
诚然...,但是...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
相反...
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
一方面...
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
另一方面...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
尽管...
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
尽管...
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
从科学/历史角度讲...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
附带说一句...
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
此外...
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level