Esperanto | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Mi tute konsentas, ke...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Mi tute malkonsentas, ke...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En kontrasto al..., ...montras...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... na rozdíl od... je/jsou...
...per kontrasto kun...estas...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...estas simila al... rilate...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... a... se liší, pokud jde o...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
První... na rozdíl od druhého...
La unua..., kontraste, la dua...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Řekla bych, že...
Mi dirus, ke...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Zdá se mi, že...
Ŝajnas al mi, ke...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Podle mého názoru...
Miaopinie…
Used to give a personal opinion
Z mého pohledu...
El mia vidpunkto...
Used to give a personal opinion
Jsem toho názoru, že...
Mi estas de la opinio, ke...
Used to give a personal opinion
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Used when wanting to list many reasons for something
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Used when adding important information to an already developed argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Certe..., sed...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., nicméně...
Koncedita, ..., tamen...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Naopak/Naproti očekávání...
Kontraŭe, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Na jedné straně...
Unuflanke...
Used to introduce one side of an argument
Na druhé straně...
Aliflanke…
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Navzdory...
Malgraŭ…
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Navzdory tomu, že...
Malgraŭ la fakto ke...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vědecky/Historicky vzato...
Science/Historie parolanta...
Used when referring to science or past events in history
Mimochodem...
Parenteze...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Krome...
Used when developing a point to a high analytical level