Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... na rozdíl od... je/jsou...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... a... se liší, pokud jde o...
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
První... na rozdíl od druhého...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Řekla bych, že...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Zdá se mi, že...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Podle mého názoru...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
Z mého pohledu...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
Jsem toho názoru, že...
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., nicméně...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Naopak/Naproti očekávání...
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Na jedné straně...
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
Na druhé straně...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Navzdory...
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Navzdory tomu, že...
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vědecky/Historicky vzato...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
Mimochodem...
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level