Romanian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Înţeleg punctul său de vedere.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Sunt în totalitate de acord că...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mă opun total ideii conform căreia...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... na rozdíl od... je/jsou...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... a... se liší, pokud jde o...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
První... na rozdíl od druhého...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Řekla bych, že...
Aş putea spune că...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Zdá se mi, že...
Impresia mea este că...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Podle mého názoru...
După părerea mea,...
Used to give a personal opinion
Z mého pohledu...
Din punctul meu de vedere...
Used to give a personal opinion
Jsem toho názoru, že...
Sunt de părere că...
Used to give a personal opinion
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Used when wanting to list many reasons for something
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Convingerea mea este că... deoarece...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Used when adding important information to an already developed argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Admitem faptul că..., dar...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se admite faptul că..., însă...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Naopak/Naproti očekávání...
Din contră,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Na jedné straně...
Pe de o parte...
Used to introduce one side of an argument
Na druhé straně...
Pe de altă parte...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Navzdory...
Contrar...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Navzdory tomu, že...
În ciuda faptului că...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vědecky/Historicky vzato...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Used when referring to science or past events in history
Mimochodem...
Întâmplător...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Mai mult decât atât...
Used when developing a point to a high analytical level