Turkish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Demek istediğini anlıyorum.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
...'a tamamen katılıyorum.
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jsem zásadně proti myšlence, že...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... na rozdíl od... je/jsou...
...'a karşın ...'daki ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... a... se liší, pokud jde o...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
První... na rozdíl od druhého...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Řekla bych, že...
Demek istediğim ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Zdá se mi, že...
Bana öyle görünüyor ki ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Podle mého názoru...
Bence ...
Used to give a personal opinion
Z mého pohledu...
Benim bakış açıma göre ...
Used to give a personal opinion
Jsem toho názoru, že...
... görüşündeyim.
Used to give a personal opinion
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Used when wanting to list many reasons for something
Podle mého přesvědčení je..., protože...
İnancıma göre ... çünkü ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., nicméně...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Naopak/Naproti očekávání...
Ancak buna karşıt olarak ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Na jedné straně...
Bir açıdan baktığımızda ...
Used to introduce one side of an argument
Na druhé straně...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Navzdory...
... olmasına rağmen
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Navzdory tomu, že...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vědecky/Historicky vzato...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Used when referring to science or past events in history
Mimochodem...
Antiparantez ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Buna ilaveten ...
Used when developing a point to a high analytical level